Alupex Sistemi

Alupex Sistemi
Alupex Sistemi
Alupex Sistemi
Alupex Sistemi
Alupex Sistemi
Alupex Sistemi
Alupex Sistemi
Alupex Sistemi
Alupex Sistemi
Alupex Sistemi
Alupex Sistemi
Alupex Sistemi
Alupex Sistemi
Alupex Sistemi
Alupex Sistemi
Alupex Sistemi
Alupex Sistemi
Alupex Sistemi
Alupex Sistemi
Alupex Sistemi
Alupex Sistemi
Alupex Sistemi
Alupex Sistemi
Alupex Sistemi
Alupex Sistemi
Alupex Sistemi
Alupex Sistemi
Alupex Sistemi
Alupex Sistemi
Alupex Sistemi

Ovi sistemi su od kombinacije aluminijuma i plastične mase (tri sloja Pex-Al-Pex). Preporučujemo zbog ekonomičnosti i zbog otpornosti materijala. Sistemu pripadaju razdeljivači. Velika je prednost da se cevi ne vide u stanu.