Sistemi za grejanje

Podno grejanje

Što se tiče uštede energenata ovaj vid grejanja je jedan od najekonomičnijih, ali nije i najidealniji. Za takozvano tampon grejanje potrebni su i radijatori ili konvektori.

Sistemi za čuvanje toplote

Osnova sistema je bojler od 1,000 litara, koji čuva toplu vodu. Veličinu ovog bojlera odredjuje snaga kotla. Ovu toplu vodu koristi isključivo sistem, kao što su radijatori ili podno grejanje.

Peći na biomasu

Zbog konstatnog rasta cena energenata ovakav nacin grejanja je sve popularniji. Prednost imaju grejne tehnike koje imaju karkteristike furuna koje imaju mogucnosti

Jedan od najekonomičnijih načina grejanja stanova. Pex cevi vode toplu vodu u zidove. Prednost je da je dovoljna topla voda od 45 stepeni.

Alupex Sistemi

Ovi sistemi su od kombinacije aluminijuma i plastične mase (tri sloja Pex-Al-Pex). Preporučujemo zbog ekonomičnosti i zbog otpornosti materijala. Sistemu pripadaju

Toplotne pumpe

DAIKIN HT ALTHERMA Toplotne pumpe su najnovije rešenje za grejanje. Za razliku od drugih toplotnih pumpi čija je maksimalna izlazna temperatura vode do 50C°

Sam sistem se sastoji od dva cevasta sistema,na koje su grejna tela (radijatori,konvektori) serijski vezani.