Sistemi za čuvanje toplote

Sistemi za čuvanje toplote
Sistemi za čuvanje toplote
Sistemi za čuvanje toplote
Sistemi za čuvanje toplote
Sistemi za čuvanje toplote
Sistemi za čuvanje toplote
Sistemi za čuvanje toplote
Sistemi za čuvanje toplote
Sistemi za čuvanje toplote
Sistemi za čuvanje toplote
Sistemi za čuvanje toplote
Sistemi za čuvanje toplote
Sistemi za čuvanje toplote
Sistemi za čuvanje toplote
Sistemi za čuvanje toplote
Sistemi za čuvanje toplote
Sistemi za čuvanje toplote

Osnova sistema je bojler od 1,000 litara, koji čuva toplu vodu. Veličinu ovog bojlera odredjuje snaga kotla. Ovu toplu vodu koristi isključivo sistem, kao što su radijatori ili podno grejanje. Kotao je isključivo povezan sa bojlerom, što znači da nema povezanosti izmedju sistema i kotla. Rad sistema upravljaju sobni termostati. Sa ovakvim načinom rada možemo uštedeti mnogo materijala za loženje i energiju, i naravno obezbedjujemo duži period grejanja.